Mobilni Marketing


Samim razvojem društva javila se potreba za oglašavanjem usluga i roba kojima se trguje. Razvoj modernih bežičnih tehnologija otvara nove mogućnosti – prihvatljivije cijene oglašavanja, mogućnost preciznog mjerenja rezultata reklamne kampanje te proximity (lokacijski) marketing.
Bluetooth tehnologija je danas prisutna u gotovo svim mobilnim uređajima te omogućava besplatnu komunikaciju sa okolnim uređajima opremljenim Bluetooth tehnologijom. Na tom principu osmišljen je informacijsko marketinški sustav SMIT Mobilni marketing.Mobilni Marketing je:
direktan
pristupačan
uvijek dostupan
mjerljiv
lako prilagodljiv potrebama oglašivača

 

 

Tehnološko doba određeno je informacijom u digitalnom obliku, brzinom i dostupnošću.

“Mobilni Marketing” zadovoljavaja te potrebe!

Bluetooth tehnologija:

Bluetooth tehnologija je danas prisutna u gotovo svim mobilnim uređajima te omogućava besplatnu
komunikaciju sa okolnim uređajima isto opremljenim Bluetooth tehnologijom.
To je osnova SMIT sustava za Mobilni marketing.

 

Na koji način mobilni marketing zapravo funkcionira?

Na lokaciji po Vašem izboru (npr. Otvoreni prostori: trgovi, rive, plaže ili zatvoreni: čekaonice, terminali, holovi) naš tim¸ postavlja sustav za mobilni marketing. Vi u sustav postavljate sadržaje koje želite oglašavati – flyer manifestacije, video klip, akcijske kupone, program manifestacije, vozne redove i slično – sve ono što želite poslati posjetitelju odabrane lokacije. U sustavu sami možete definirati trajanje svake reklamne kampanje (dnevna, tjedna, mjesečna kampanja), učestalost slanja oglasa tijekom kampanje i slične parametre. Naravno, paralelno možete provoditi više reklamnih kampanja. 
Na osnovu Vaših inputa sustav šalje oglas na sve mobilne uređaje na toj lokaciji (radius djelovanja je cca. 300m) putem Bluetooth-a. Vlasik mobitela odlučuje da li će poruku prihvatiti ili ne, i njega se više ne kontaktira.
Sustav komunicira direktno sa mobitelima, a ne preko telekomunikacijske mreže, što omogućava da broj primljenih poruka ne utječe na ukupni trošak.

Poruka je za vlasnika mobitela besplatna!

Paketi opreme

 

1. Pojedinačna lokacija

Namjenjen poslovnim subjektima koji ne trebaju centralnu lokaciju za unos oglasa, već je svaka lokacija izdvojena kao posebna jedinica.

2. Sustav za višestruke lokacije sa centralnom administracijom

Namijenjen većim poslovnim subjektima koji imaju više lokacija na kojima se isti oglasi distribuiraju, a administraciju žele vršiti na jednoj centralnoj lokaciji na kojoj se oglasi unose (npr.  hoteljeri u hotelima i kampovima, banke u poslovnicama i sl.). Kampanja se simultano odvija i prati preko više lokacija.

 

Paketi cijena

 

Najam opreme za mobilno oglašavanje

Paket je zamišljen kao najpristupačniji za klijente. Uključuje najam kompletne opreme za jednu lokaciju, instalaciju, održavanje opreme te administraciju oglasnih kampanja. Minimalno trajanje ugovorne obveze je 6 mjeseci. Također postoji i mogućnost korištenja višestrukih lokacija sa centralnom administracijom kampanja. SMIT nudi više modela najma, a sustav  može biti Vaš već od: 1290 KN + PDV mjesečno.
Sistem je "ključ u ruke", dakle naš tim se brine o cijelom sustavu, a vi samo o vašim željenim kampanjama.


Prodaja sustava

Namijenjen subjektima koji žele samostalno voditi cijeli projekt, uključujući i upravljanje sustavom. Cijena kompletnog sustava za jednu lokaciju iznosi: 16900,00 KN + PDV. U cijenu je uključena kompletna oprema potrebna za jednu lokaciju, instalacija te inicijalna edukacija korisnika.
Na veće količine odobravamo popuste.


Administracija

Na zahtijev klijenta, moguće je dogovoriti i uslugu administriranja sustava za Vas. Paket je namijenjen poslovnim subjektima koji žele sami osmisliti oglase, a naš tim na osnovu  definiranih parametara (trajanje kampanje, željen lokacije, učestalost i sl.) administrira sustav, postavlja kampanje te prati povratne rezultate.
Mjesečna cijena administracije sustava iznosi: 900 KN + PDV


Održavanje

Prilikom kupnje uređaja možete dodatno ugovoriti i održavanje kompletnog sustava, temeljeno na paušalnim iznosima, bazirano na trajanju od minimalno 6 mjeseci. Paket je posebno  interesantan klijentima sa višestrukim brojem uređaja. Cijena se formira ovisno o broju ureñaja, a počinje već od: 250 KN +PDV mjesečno.

 

Za sve dodatne zahtjeve klijenata, moguće je uslugu krojiti direktno prema Vašim potrebama. U tom slučaju cijena se definira po dogovoru, a ovisi o broju i dostupnosti lokacija, te načinu na koji se želi izvesti centralna administracija i sl. 

 

Trenutna pozicija:

Home > Proizvodi > Mobilni Marketing

SMIT

S.M. Internet Tehnologije d.o.o.
Burle 129, Medulin, Croatia
info@smit.hr
Radno vrijeme: 9 - 20 h